Προγραμματιστής

Ως προγραμματιστής λογισμικού, είστε υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική, τη διαχείριση του έργου και τη προσαρμογή ενός καθορισμένου τμήματος του τυποποιημένου λογισμικού. Εδώ θα σας βοηθήσει πιθανή εμπειρία στην ανάπτυξη τυποποιημένου λογισμικού και ανάπτυξη λύσεων για πελάτες. Επίισης εφικτή θα είναι και η συνεργασία με νέους επαγγελματίες (π.χ. φοιτητές) οι οποίοι έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό παράλληλα με τις σπουδές τους.

Πιο αναλυτικά αυτό σημαίνει:
Καθορισμός και ανάπτυξη, σε στενή συνεργασία με τους συνεργάτες σας, μελλοντικών  λύσεων. Είστε επίσης σε στενή επαφή με την τεχνική διαχείριση, τον τομέα της διαβούλευσης και εν μέρει τον πελάτη. Για αυτή την δραστηριότητα θα χρειαστείτε ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

 •  Ως έμπειρος/η Software- Developer γνωρίζετε το στόχο σας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις για να επιτύχετε το αποτέλεσμα ακόμη και κάτω από πίεση χρόνου.
 • Σας ευχαριστεί η ανάπτυξη και δημιουργία ΙΤ-Solutions βασιζόμενες σε δικές σας ιδέες.
 • Βλέπετε τον εαυτό σας ως αρχιτέκτονα και σχεδιαστή τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων βασιζόμενος σε εφαρμογή των προτάσεων και αιτημάτων των πελατών και συμβούλων τους και δημιουργία ΙΤ-Solutions προσανατολισμένες στο μέλλον.
 • Εχετε την ικανότητα να μεταφέρετε την εμπειρία σας σε μια ομάδα υψηλά καταρτισμένων συναδέλφων και θέλετε να αναλάβετε τις ευθύνες ηγεσίας σε μεσοπρόθεσμη βάση.
 • Είστε ενημερωμένος για τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες, ιδανικά, θα σας είναι οικείες:

 • Επέκταση του μοντέλου Engineering-Frameworks
 • Εφαρμογή λύσεων που βασίζονται σε Eclipse: UML, MDA, πρότυπα σχεδίασης, κλπ.
 • Εφαρμογή των σημερινών τεχνολογιών Eclipse (SWT, Java-2D/3D, GEF, κλπ.)
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος και τεκμηρίωση των plug-ins για το Eclipse

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 •  Πτυχίο πανεπιστημίου στην επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών / Μαθηματικών / Φυσικής ή ισοδύναμη πρακτική πείρα.
 • Στην ιδανική περίπτωση έχετε τη γνώση στο Eclipse RCP και σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου όπως η C + +, Java. Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα υψηλού επιπέδου είναι επίσης ευπρόσδεκτη. Παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης σε Eclipse / RCP.
 • Εμπειρία σε object-oriented μεθόδους και εργαλεία (OOA / OOD, πρότυπα σχεδίασης, κλπ.).
 • Επιθυμητή γνώση σε λογισμικό Agile.
 • Ενδιαφέρον για το μοντέλο που βασίζεται στην ανάπτυξη λογισμικού σε βάση τεχνικές όπως Model Transformation, Domain Specific Languages, Meta-Programming κλπ.
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός τυποποιημένου λογισμικού.
 • Αυτονομία και δυνατότητα εργασίας σαν μέλος μιας ομάδας .
 • Ενδιαφέρον για το σχεδιασμό των user interfaces, κ.λ.π., καθώς και για τη σύγχρονη, ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού και για το μοντέλο που βασίζεται σε Model Transformation, Domain Specific Languages, Meta-Programming.
 • Στην ιδανική περίπτωση έχετε δεξιότητες στον τομέα Engineering prοcesses και ενδιαφέρον σε 2D/3D.
 • Κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών, και εφαρμογή τους για επίτευξη του στόχου. 2