Νομική Αποποίηση Ευθυνών

 1. Πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην cryptosolutions.gr

  Ο Ιστότοπος https://www.cryptosolutions.gr/ (εφεξής θα αναφέρεται ως «Ιστότοπος») παρέχει πληροφορίες και υλικό γενικής φύσεως. Δεν είστε εξουσιοδοτημένος ούτε θα πρέπει να βασίζεστε πάνω στον Ιστότοπο αυτό για νομική βοήθεια, επιχειρηματικές συμβουλές ή συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Ενεργείτε με δικό σας ρίσκο στηριζόμενοι στα περιεχόμενα του Ιστότοπου. Στην περίπτωση που πάρετε μια απόφαση να προβείτε σε κάποια ενέργεια ή όχι, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο με άδεια στην αντίστοιχη δικαιοδοσία που θέλετε ή χρειάζεστε βοήθεια. Σε καμία περίπτωση, οι ιδιοκτήτες ή οι συνεισφέροντες στον Ιστότοπο αυτό, είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες, τις αποφάσεις ή άλλου είδους συμπεριφορά που έγινε ή δεν έγινε από μέρους σας στηριζόμενοι στον Ιστότοπο αυτό.

 2.  Κίνδυνοι που σχετίζονται με την χρήση του Bitcoin/Κρυπτονομισμάτων

  Ο Ιστότοπος δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή ισχυρισμούς που προκύπτουν από συμβάντα που εμπίπτουν στην εμβέλεια των ακόλουθων πέντε κατηγοριών:

  (1) Λάθη που έγιναν από χρήστη οποιουδήποτε λογισμικού ή υπηρεσίας που σχετίζεται με το Bitcoin, π.χ ξεχασμένοι κωδικοί πρόσβασης, απεσταλμένες πληρωμές σε λάθος διευθύνσεις Bitcoin και διαγραφή των πορτοφολιών λόγω ατυχήματος.

  (2) Προβλήματα στο λογισμικό του Ιστότοπου και/ή οποιοδήποτε λογισμικό ή υπηρεσία που σχετίζεται με το Bitcoin, π.χ αλλοιωμένο αρχείο πορτοφολιού, λάθος κατασκευασμένες συναλλαγές, μη ασφαλείς κρυπτογραφικές βιβλιοθήκες, κακόβουλο λογισμικό που επηρεάζει τον Ιστότοπο και/ή οποιοδήποτε λογισμικό ή υπηρεσία που σχετίζεται με το Bitcoin.

  (3) Τεχνικές αποτυχίες στο υλισμικό του χρήστη ή σε οποιοδήποτε λογισμικό ή υπηρεσία που σχετίζεται με το Bitcoin, π.χ απώλεια δεδομένων εξαιτίας μιας ελαττωματικής ή χαλασμένης συσκευής αποθήκευσης.

  (4) Προβλήματα στην ασφάλεια που αντιμετωπίζει ο χρήστης οποιουδήποτε λογισμικού ή υπηρεσίας που σχετίζεται με το Bitcoin, π.χ μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα πορτοφόλια και/ή στους λογαριασμούς του χρήστη.

  (5) Ενέργειες ή αδράνειες τρίτων και/ή συμβάντα που αντιμετωπίζονται από τρίτους, π.χ πτώχευση υπηρεσίας από τον πάροχο, επιθέσεις στην ασφάλεια πληροφοριών σε παρόχους υπηρεσίας και απάτη που διεξήχθη από τρίτους.

 3. Επενδυτικοί κίνδυνοι

  Η επένδυση στο Bitcoin μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων σε μικρές ή ακόμα και σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι επενδυτές στο Bitcoin θα πρέπει να αναμένουν μεγάλο εύρος διακυμάνσεων στις τιμές. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο δεν δύνανται να εγγυηθούν ότι οι επενδυτές στο Bitcoin δεν θα χάσουν χρήματα.

 4. Συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις

  Οι χρήστες αυτού του Ιστότοπου είναι οι μόνοι υπεύθυνοι να καθορίσουν ποιοι, αν υπάρχουν, φόροι εφαρμόζονται στις συναλλαγές Bitcoin. Οι ιδιοκτήτες, ή οι συνεισφέροντες σε αυτόν τον Ιστότοπο ΔΕΝ είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των φόρων που εφαρμόζονται σε συναλλαγές Bitcoin.

 5. Ο Ιστότοπος δεν αποθηκεύει, αποστέλλει ή λαμβάνει bitcoins

  Ο Ιστότοπος δεν αποθηκεύει, αποστέλλει ή λαμβάνει bitcoins. Αυτό συμβαίνει λόγω ότι τα bitcoins υπάρχουν μόνο βάσει του αρχείου ιδιοκτησίας που τηρείται στο δίκτυο Bitcoin. Οποιαδήποτε μεταφορά τίτλου σε bitcoins λαμβάνει χώρα εντός ενός αποκεντρωμένου δικτύου Bitcoin και όχι στον Ιστότοπο.

 6. Περιορισμός Ευθύνης

  Εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι οι ιδιοκτήτες, ή οι συνεισφέροντες σε αυτό τον Ιστότοπο υπεύθυνοι για ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, απώλεια χρήσης, απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση αυτού του Ιστότοπου.

 7. Τελευταία τροποποίηση

  Η αποποίηση ευθυνών τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 13 Νοεμβρίου 2019.